loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Organiskās sintēzes institūts paplašina pētniecības iespējas, atklājot jaunu laboratoriju korpusu

Šodien, 29. martā, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI), klātesot ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai, kā arī ekonomikas ministrei Ilzei Indriksonei, svinīgi atklāja jauno OSI Biotehnoloģiju korpusu. Divos stāvos izvietotās laboratorijas telpas ir aprīkotas ar modernākajām pētniecības iekārtām pētījumu veikšanai molekulārajā un strukturālajā bioloģijā, kas papildinās OSI iespējas un potenciālu jaunu zāļvielu atklāšanā. 

cilvēki griež atklāšanas lenti

OSI direktors Dr. Osvalds Pugovičs atklāšanas laikā teica: “Biotehnoloģiju virziena attīstība bija loģisks solis uz priekšu esošās OSI zāļvielu atklāšanas platformas pilnveidošanā. Tā pētniecības iespēju kopums ievērojami paplašinās institūta iespējas veikt pilnu agrīno zāļvielu atklāšanas un izpētes ciklu – sākot no molekulu konstruēšanas līdz pat tehnoloģiska sintēzes ceļa izstrādei un daudzpusīgām savienojumu pirmsklīniskajām pārbaudēm.”

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša atklāšanā pauda, ka Organiskās sintēzes institūts vienmēr ir bijusi mājvieta jauniem, visai sabiedrībai nozīmīgiem atklājumiem, ko rada mūsu zinātnieku neatlaidība un mērķtiecība. “Izcilība zinātnē, jauno zinātnieku un studējošo iesaiste un modernās infrastruktūras iespējas rada pārliecību par nākotnes potenciālu jaunu zāļvielu atklāšanā, kas ir tik nepieciešami medicīnā. Panākumus zinātnē un stipru sadarbību ar universitātēm, rodot unikālus risinājumus Latvijai un pasaulei!”, atklājot jauno Biotehnoloģiju korpusu novēl ministre.

Ekonomikas ministre Ilze Indriksone norādīja, ka jaunais OSI Biotehnoloģiju laboratoriju korpuss ir vairāk kā ēka. “Tas simbolizē apņemšanos turpināt attīstīt pasaules līmeņa zinātni, nodrošināt veselāku sabiedrību ar jaunām zāļvielām un nodrošināt izaugsmi Latvijas tautsaimniecībai. Tas ir apliecinājums sadarbības spēkam un gudru speciālistu izdomas potenciālam. Tomēr panākumu atslēga neslēpjas tikai skaistā fasādē un jaunākajās tehnoloģijās. Daudz nozīmīgāki ir cilvēki, kas strādās šajā ēkā. Tieši OSI talantīgie pētnieki, zinātnieki un tehniskie darbinieki būs tie, kas turpmākajos gados veicinās progresu un radīs inovācijas ekonomikas transformācijai”, uzsvēra Indriksone.

korpusa ēka

Biotehnoloģiju virziena attīstību OSI uzsāka jau 2019. gadā, īstenojot ES* līdzfinansētu projektu un piesaistot attiecīgās jomas speciālistus, tai skaitā, Biotehnoloģijas grupas vadītāju, profesoru Emilio Parisini. Jaunā pētniecības grupa pa šo laiku jau ir integrējusies institūta pētniecības struktūrā un tagad, pateicoties jaunajām telpām, varēs ievērojami intensificēt zinātnisko darbību. Biotehnoloģijas korpusā strādās arī esošās OSI Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas zinātnieki profesora Kristapa Jaudzema vadībā.

 
laboratorijas tehnika

550 m2 lielajā laboratoriju korpusā, zinātnieki varēs iegūt racionālai zāļvielu izveidei nepieciešamos bioloģiski nozīmīgos proteīnus, audu inženierijai vajadzīgos proteīnu biomateriālus, kā arī īstenot biokatalītisko procesu izveidi un biofarmaceitisko preparātu izstrādes agrīnās fāzes. Līdz šim minēto pētījumu veikšanu OSI apgrūtināja dažādi tehnoloģiskie ierobežojumi.


Biotehnoloģiju korpusa izveide veikta ar ES fondu** atbalstu un tā izveidē kopumā tiks ieguldīti 4,45 miljoni eiro.

 

laboratorija

* Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekts Nr. 1.1.1.5/19/A/004 “Biotehnoloģijas virziena izveide Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, lai sasniegtu izcilību zāļvielu atklāšanas jomā”

 

** Līdzfinansējums būvniecībai un iekārtu iegādei tiek nodrošināts ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/007 “Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” ietvaros.

Info un foto: Latvijas Organiskās sintēzes institūts