loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

NODERĪGI

Izglītības sistēma Latvijā

Datu bāze par visu Latvijas izglītības sistēmu. Tajā apkopota informācija par visām izglītības iestādēm Latvijā, kā arī par augstākās izglītības, profesionālās vidējās izglītības, vispārējās izglītības un mūzikas un mākslas skolu programmām. Resurss piedāvā arī aktuālās izglītības informācijas rakstus, infografikas, karjeras izvēles testus. Jautājumu gadījumā iespējams izmantot NIID.LV e-konsultācijas.

Skolu karte

Informācija uzskatāmā veidā par skolu skaitu Latvijā un to raksturojums – kartē iespējams meklēt skolas pēc izglītības programmas veida (vispārējās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes), skolas veida (sākumskola, pamatskola u.c.), mācību valodas un citiem parametriem. Tāpat resurā pieejami dati par skolēnu skaitu, iedzīvotāju skaitu, sporta infrastruktūru un mobilitātes iespējām.

Mācību resursu krātuve

DigiKlase ir Latvijas Universitātes radīta bezmaksas mācību resursu krātuve visiem Latvijas skolotājiem – platforma, kurā apkopoti daudzveidīgi izglītībā izmantojami digitāli mācību materiāli, ko radījuši LU studenti, pasniedzēji un paši skolotāji. DigiKlases platfomā skolotāju lietošanai ir šobrīd ir pieejami 775 materiāli. Katram materiālam pievienots lietotāja pieredzes novērtējums, kas demonstrē, cik viegli vai grūtāk katru materiālu iespējams pielietot mācību procesā.

Mācīšanās platforma

Skolo.lv ir mācīšanās platforma, kas bez maksas ir pieejama visām vispārējās izglītības iestādēm. Tās mērķis ir nodrošināt pirmsskolām un skolām – kā vispārizglītojošām, tā profesionālās izglītības iestādēm – iespēju mācībās izmantot digitālās tehnoloģijas. Mācīšanās platforma skolo.lv ir piemērota skolotāja un skolēna ikdienas darbam skolā, mācību plānošanai un vadīšanai – kā klātienē, tā attālināti un īstenojot kombinētas mācības. Skolo.lv ir virtuāla mācību vide, kurā, tāpat kā klasē, skolotāja vadībā vai patstāvīgi var mācīties, izmantojot šim mērķim rūpīgi veidotus e-kursus.

Atbalsts izcilībai

Vietnē pieejami materiāli pedagogiem, lai veicinātu individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs. Skolēnu talanta attīstības veicināšanas metodiskie materiāli, talanta identificēšanas palīgs, pieredzes stāsti, materiāli lasītprasmes veicināšanai dažādās vecuma grupās – šie un citi atbalsta materiāli skolotājiem veidoti, lai nodrošinātu Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību jaudīgākajiem Latvijas skolēniem.

Pumpurs

Pumpurs ir atbalsta projekts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Vietnē pieejami resursi pedagogiem un vecākiem, kas palīdzēs savlaicīgi identificēt mācīšanās, sociālās vai uzvedības problēmas skolēniem, sniegt tiem profesionālu atbalstu un palīdzību, novērst potenciālu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, kā arī kopumā radīt sakārtotu, veselīgu, bērnam drošu un draudzīgu izglītības iestādes vidi.

Mācību literatūras katalogs

IZM apstiprinātā mācību literatūra vispārējās izglītības programmu apguvei Latvijas Nacionālās bibliotēkas katalogā. Meklēšana iespējama pēc grāmatas nosaukuma, autora, mācību priekšmeta, klases, izglītības programmas, izdevēja un citiem parametriem.

Skolas soma

Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” uzdevums kopš 2018. gada septembra ir nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norises. Mājaslapā apkopots Skolas somas piedāvājums, lai atvieglotu skolu izvēli, piedāvājot skolēniem kultūras pasākumus un aktivitātes.

Dizaina domāšanas pašmācības kurss

Startdesign mājaslapa ir domāta ikvienam, kas vēlas pašmācībā apgūt dizaina domāšanu. Tā būs īpaši noderīga Latvijas skolotājiem, jo jaunā, kompetenču pieejā balstītā mācību satura tehnoloģiju jomas priekšmetos – Dizains un tehnoloģijas, Datorika, Programmēšana – pedagogiem būs jāizmanto dizaina domāšanas metode. Taču tie noteikti nav vienīgie mācību priekšmeti, kur var lietot šo metodi, lai atrisinātu dažādas problēmas – dizaina domāšanas pieeja noderēs gan skolotājiem citās mācību stundās, gan direktoriem skolu pārvaldībā.