loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Kas ir redzitālāk.lv ?

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā.

 

Šeit var atrast noderīgu un iedvesmojošu informāciju par izglītību, kurai ir būtiska nozīme ikviena cilvēka dzīvē.

Redzitalak.lv saturs veidots balstoties uz aktuāliem un jauniem ES fondu ieguldījumu virzieniem izglītības sistēmas attīstībai.

 

Par zināšanu un vērtību  bagātu sabiedrību!

Eiropas Savienība (ES) nodrošina finansējumu virknei projektu un programmu. ES fondu finansējuma galvenais mērķis ir uzlabot Eiropas reģionu un pilsētu konkurētspēju, veicinot izaugsmi un radot jaunas darbavietas.

Cilvēkstāstos balstītas pieredzes par iespējām mācīties, iegūt jaunu profesiju, kādas izvēles sniedz mūsdienīga izglītība, kas augusi līdz ar Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem

Dažāda noderīga informācija un resursi, kas palīdzēs zināšanu gūšanas ceļā

Ekspertu viedokļi par to, kā ES fondu ieguldījumi izglītībā palīdz un attīsta dažādas nozares

Latvijā pēta pieaugušo prasmes

Izglītības un zinātnes ministrija un Latvijas Universitāte sadarbībā ar pētījumu centru SKDS iesaistās OECD PIAAC, kas ir visplašākais pieaugušo prasmju un spēju pielietojuma pētījums pasaulē. Latvija šajā pētījumā piedalās pirmo reizi.

Uzzināt vairāk

LaiksStudēt

Tu jau esi līmenī.

Laiks sasniegt nākamo!

NĀKAMAIS LĪMENIS

EsPats

varu pieņemt lēmumu  mācīties profesionālajā izglītībā!

NĀKOTNES PROFESIJA