loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Skolēnam jāveido izpratne, kā atšķetināt sarežģītas problēmas

Saruna ar “Mācītspēks” kuratoru un absolventu Sandi Kalēju un projekta dalībnieci, Ogres 1. vidusskolas matemātikas skolotāju Kitiju Kristiānu Bergu

Sievietes portrets

2023. gada pavasara semestra pirmajā sarunā “Skolotāju skolā” projekta “Mācītspēks” kurators un absolvents Sandis Kalējs un projekta dalībniece, Ogres 1. vidusskolas matemātikas skolotāja Kitija Kristiāna Berga meklē atbildes uz jautājumu, kā sarežģītas tēmas skolēniem pasniegt viegli un izprotami. Sarunas laikā Kitija arī iepazīstina ar savu pieredzi, veidojot mācību stundu plānus “Skola 2030” ietvaros, un to, kā “Mācītspēks” vasaras mācības palīdzējušas uzsākt darbu skolā.

Izvēle kļūt par skolotāju

“Pagājušā gada vasarā ieguvu Latvijas Universitātes bakalaura grādu fizikā, un bija jāizlemj – ko darīt tālāk. Manā ģimenē ir vairāki skolotāji, kā arī pati biju strādājusi par privātskolotāju, līdz ar to man šķita, ka varētu būt interesanti iekāpt “skolotāja kurpēs”,” stāsta Kitija. “Man vidusskolā vienlīdz labi patika matemātika un fizika, un, tikai izvēloties studijas fizikā, sapratu, ka fizika ar matemātiku iet roku rokā. Ja padodas matemātika, tad padodas arī fizika, un, tā kā nereti fizikas skolotāji prasa matemātikas skolotājiem – kādēļ klasei nav iemācīta konkrētā viela, tad izlēmu, ka ņemšu visu savās rokās, mācīšu matemātiku un centīšos pielipināt mīlestību pret matemātiku arī citiem.”

Skolotājs - svarīgākā profesija pasaulē - par tādu var kļūt projektā "Mācītspēks"

Sarunā Kitija Kristiāna Berga stāsta, kā būvēt mācību tematu un stundu plānu. Kitija atzīst, ka pozitīvi vērtējams tas, kā “Skola 2030” programmā katra tēma atbalsojas citā, veidojot loģisku secību un savstarpējo saistību bez pārrāvuma. Mācot jebkuru priekšmetu, ir svarīgi pamazām audzēt grūtības pakāpi. Ja skolēns, saņemot uzdevumu, uzskata, ka tas ir par grūtu, jaunā skolotāja parasti izvēlas vienu no divām taktikām: vai nu uzdevumu kopā ar skolēnu izlasa secīgi, atrodot vietu, kas nav līdz galam skaidra, vai arī lūdz to izskaidrot klasesbiedram, kas jau vielu izpratis. Kurators Sandis Kalējs piekrīt, jokojot: “Kā apēst ziloni? Pa gabaliņam vien!”. Viss sarunas ieraksts atrodams projekta “Mācītspēks” Facebook vai Youtube profilos.

2023. gada 1. februārī tiks izsludināta jauna dalībnieku uzņemšana projektā “Mācītspēks”, īpaši aicinot pieteikties dalībai projektā profesionāļus ar augstāko izglītību, kas vēlētos kļūt par latviešu valodas un otrās svešvalodas (vācu, franču u.c. valodu), kā arī STEM mācību priekšmetu pedagogiem. Plašāka informācija par skolotāju izglītības projektu “Mācītspēks” pieejama mājaslapā, savukārt informācija par veidiem, kā kļūt par pedagogu vai profesionāli augt pedagoģijas jomā esiskolotajs.lv.

Kas ir "Skolotāju skola"?

Lai iepazīstinātu ar dažādajiem pedagogiem, skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” dalībniekiem, absolventiem un kuratoriem, viņu mērķiem un motivāciju strādāt skolā, gan arī lai dalītos noderīgos padomos pedagoģiskajā darbā, ir uzsākta tiešsaistes sarunu ciklu “Skolotāju skola”. 

Sarunu sērijā līdz šim ir jau piedalījusies Ādažu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Gunta Maijere, Laurenču sākumskolas sociālo zinību un vēstures skolotāja Ance Irmeja, kurators, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājs Edgars Plētiens, Siguldas pilsētas vidusskolas skolotāja Diāna Granta, projekta “Mācītspēks” vadītāja Ruta Zaharova, projekta “Mācītspēks” kuratore Agnese Būmeistare, O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas angļu valodas skolotāja Linda Sausiņa, kā arī Ieva Gailīte, skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” pilnveides grupu vadītāja, un asociētā profesore Dr. Paed. Ieva Margeviča-Grinberga, Latvijas Universitātes 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Skolotājs” direktore. Nākamā saruna plānota 26. janvārī plkst. 19.00.

Par projektu "Mācītspēks"

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte un Liepājas Universitāte, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts „Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena „Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Skolotājs” licenču ietvaros.

Informācija un foto: macitspeks.lv