loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Līdz pēdējai piena lāsei

Ilgtspējīga domāšana mūsdienās ir svarīga jebkurā nozarē – lai tā būtu ražošana, mājsaimniecību patēriņš vai tirdzniecība. Tādēļ Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieku un akciju sabiedrības “Smiltenes piens” sadarbība, lai maksimāli izlietotu katru izslauktā un iepirktā piena gramu, ir solis ceļā uz bezatlikuma ražošanu.

Smiltenes pienā” vienmēr esam centušies iet kādu solīti priekšā laikam – un tas, kā likums, ir nozīmējis sadarbību ar zinātniekiem. Tiesa, ar jaunu produktu izstrādi un ieviešanu reizēm klājas kā Kolumbam – meklējam Indiju, bet atrodam Ameriku. Tāpēc vienmēr ir svarīgi saglabāt atvērtu prātu un sadarboties ar pēc iespējas plašu zinātnieku loku,”

stāsta Ilze Bogdanova, akciju sabiedrības „Smiltenes piens” valdes priekšsēdētāja.

Ik pa laikam zinātnieku uzmanības lokā nonākušas sūkalas – piena produktu ražošanas procesa blakusprodukts. Tiek meklēti jauni risinājumi, lai dažādotu sūkalu pārstrādes iespējas, jo, lai arī sūkalas ir biezpiena un siera ražošanas atlikumprodukts, tajās joprojām ir daudz vērtīgu vielu. Latvijas Lauksaimniecības universitātes pēcdoktorantūras pētniece Dr. sc. ing. Unigunde Antone ar kolēģiem ir ķērušies pie nopietnas izpētes, lai sūkalas varētu izmantot efektīvāk:

“Pašlaik mēs pētām, kādas pārvērtības notiek ar sūkalām, kad tās tiek saraudzētas ar propionskābes baktēriju palīdzību. Iepriecina ciešā sadarbība ar kolēģiem citās Latvijas pētniecības iestādēs – piemēram, nesen kopā ar Latvijas universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta zinātniekiem apguvām jaunas enzimātiskās metodes, kas ļauj precīzāk noteikt produkta sastāvu.”

Tā kā tiek izstrādāta jauna barības piedeva lauksaimniecības dzīvniekiem, palīdzīgu roku sniedz arī LLU Mācību un pētījumu saimniecība SIA “Vecauce”, kur jaunā barības piedeva tiek pārbaudīta, to izēdinot teliņiem.

“Šobrīd pētījumi attīstās gana daudzsološi. To rezultāti liecina, ka mikroorganismi fermentētajās sūkalās veido gan dažādas organiskās skābes, gan citas vērtīgas antimikrobiālās vielas,”

ar projekta norisi un sagaidāmajiem rezultātiem iepazīstina U. Antone.

Tā ar biotehnoloģijas palīdzību mēs varam iegūt produktus, kas dabīgā veidā uzlabotu dzīvnieku veselību.”

Bet ko praktiski dos jaunais produkts? Zinātnieki cer, ka jaunā barības piedeva veicinās labvēlīgās mikrofloras attīstību, kas ļaus mazināt antibiotiku izmantošanu lauksaimniecības dzīvnieku ārstēšanā. Savukārt tas nozīmētu, ka samazinātos antimikrobiālās rezistences problēma, kas apdraud ne vien mājlopu un mājputnu, bet arī cilvēku veselību.

 

“Īpaši nozīmīga šāda iespēja ir lielajās saimniecībās, kur aprūpēt katru teliņu bieži ir problemātiski,”

piebilst pētniece.

 

“Smiltenes piens” ir atvērts sadarbībai un labprāt nodrošina zinātniekus ar fermentējamo materiālu. Abas puses cer, ka pārskatāmā nākotnē varēs šīs LLU zinātniskās iestrādes ieviest ražošanā un piedāvāt lauksaimniekiem jaunu, vērtīgu, Latvijā radītu produktu ar augstu pievienoto vērtību. 

“Mēs ļoti priecājāmies par Latvijas zinātnieku panākumiem un ceram, ka visai drīz jaunais produkts papildinās mūsu ražojumu klāstu, un zinātnieku izstrādātās vērtīgās barības piedevas palīdzēs gan mūsu, gan arī – cerams – ārzemju lauksaimniekiem,” rezumē I. Bogdanova. 

Pētījumi tiek veikti pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds.