loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Nacionālajā Mākslu vidusskolā atklāj jaunu mācību korpusu un sporta kompleksu

Šī gada 9. janvārī Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālo Mākslu vidusskolu” Emīla Dārziņa mūzikas skolā valdīja patiesa svētku un prieka atmosfēra, jo pēc vairāk kā divu gadu remontdarbiem tika atklāti pārbūvētie ēkas korpusi – moderna vispārizglītojošo mācību priekšmetu ēka un sporta komplekss.

PIKC attēls no ārpuses

Mūzikas un baleta skolu audzēkņi 2023. gadā mācības uzsāk mūsdienīgās mūzikas un vispārizglītojošo priekšmetu, kā arī baleta nodarbībām piemērotās telpās. Tāpat audzēkņi un darbinieki varēs baudīt pusdienas jaunajā ēdnīcā un sportot modernā sporta kompleksā.

PIKC NMV direktors Jānis Ziņģītis uzsver atjaunoto ēku nozīmi izcilu talantu attīstīšanā un pateicas visiem, kas darīja šo izaicinošo ēku pārbūves procesu iespējamu: “Atjaunotās ēkas ir nozīmīgs ieguldījums mācību procesa kvalitātes un vides pieejamības uzlabošanā Nacionālajā Mākslu vidusskolā. Sporta zāle un mācību korpuss ir nozīmīgs solis ceļā uz mūsdienīgu mācību vidi Emīla Dārziņa mūzikas skolas, Rīgas Doma kora skolas un Rīgas Baleta skolas bērniem un jauniešiem izcilu talantu attīstībai.”

sporta zāles attēls

Korpusu pārbūve Kalnciema ielā tika īstenota ar Eiropas Savienības fonda atbalstu projekta “PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” modernizācija” ietvaros, kā arī ar nozīmīgu valsts atbalstu. Pārbūves darbu kopējais izmaksu apjoms sasniedza vairāk nekā 6,2 miljonus eiro, no tiem ES fondu finansējums bija vairāk nekā 2,6 miljoni eiro.

 

 

meitenes dejo zālē

Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta ietvaros PIKC NMV būtiski ēku pārbūves darbi tiek veikti arī Slokas ielā 52a un 52b. Pašlaik Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņiem mācību procesam jau ir pieejamas telpas Slokas ielā 52b, taču pārbūves darbs vēl turpinās Slokas ielas 52a korpusā, ko plānots pabeigt un nodot pēc gada. Arī Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņi gaida, kad varēs pilnībā atstāt telpas Hāmaņa ielā 2a, lai uzsāktu mācības mūsdienīgajās un modernajās telpās Slokas ielā 52a un 52b.

bērni sēž atpūtas stūrī

Pēdējo pāris gadu laikā ar  Kultūras ministrijas piesaistīto valsts budžeta finansējumu tikusi pārbūvēta PIKC NMV Emīla Dārziņa koncertzāle Kalnciema ielā 10 un PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas mācību korpusa 6. stāvs Meža ielā 15. Abi pārbūvētie objekti jau 2022. gadā tika izmantoti mācību procesā. Valsts svētku un Ziemassvētku laikā PIKC NMV audzēkņi piedzīvoja īpašu prieku, sniedzot koncertus saviem vecākiem un skolas viesiem Emīla Dārziņa koncertzālē.

Foto: CFLA