loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Kļūt studentam par ceļabiedru, nevis uzraugu

Neatliekamās palīdzības stacijā Rīgā valda mērķtiecīga un sakārtota rosība – te katrs zina sistēmiskas kārtības un minūtes vērtību. Viktors Gorovenko, Neatliekamās medicīniskās palīdzības anesteziologs-reanimatologs, izmantojot pauzi starp izsaukumiem, stāsta par savu pieredzi citās dzīves “lomās” – viņš ir arī Rīgas Sarkanā Krusta medicīnas koledžas docētājs un Rīgas Stradiņa universitātes Jauno docētāju skolas (JDS) pirmās  dalībnieku grupas absolvents.

Ikdienā es esmu “ātro” ārsts anesteziologs-reanimatologs. Tā ir mana izglītība, pārliecība, atbildība – darīt visu iespējamo tur, kur izšķiras „būt” vai „nebūt”. Savukārt, docētāja darbs ļauj pamainīt tempu, paskatīties uz mediķa profesiju sistēmiskāk, filozofiskāk, plašāk, kā arī kopt saikni ar jaunām idejām un jauniem cilvēkiem. Esmu RSU Jauno docētāju skolas absolvents – un ļoti priecājos, ka bija iespēja apgūt šo programmu,” saka Viktors.

Jauno docētāju skolu RSU atklāja 2019. gada pavasarī, lai sniegtu iespēju jaunajiem un arī pieredzējušajiem docētājiem padziļinātāk apgūt pedagoģiskās prasmes, kas tik ļoti nepieciešamas ikdienas darbā ar studentiem, mācot viņiem jaunas iemaņas un zināšanas.

“Ja palūkojamies uz augstskolu docētājiem, tad tie
viennozīmīgi ir savu nozaru profesionāļi, savukārt docētāja kompetenci viņi balsta
personīgajā studiju laika pieredzē un intuitīvi meklē efektīvākās mācīšanas
stratēģijas, jau strādājot ar studējošajiem auditorijā,”

stāsta Raimonds Strods, RSU Pedagoģiskās
izaugsmes centra Mācīšanas un mācīšanās projektu vadītājs, JDS vadītājs. 

Viņš turpina:

“Ar Jauno docētāju skolu mūsu universtitāte mēģina šo situāciju mainīt, radot vidi, kurā docētāji var sistēmiski un regulāri savstarpēji mācīties, lai īsā laika posmā iegūtu kompetenci, kas sniegtu iespēju nodrošināt jēgpilnu un kvalitatīvu mācīšanās pieredzi studējošajiem un nostiprinātu izpratni, kas ļautu kompetenci turpināt pilnveidot jau patstāvīgi. Skolas izveide balstās rūpīgā sagatavošanas darbā – vispirms apzinājām mūsu docētāju vajadzības, tad analizējām daudzu valstu pieredzi, pētījumus un labās prakses piemērus. Rezultātā radījām Jauno docētāju skolu. Tagad varam secināt, ka RSU JDS ir unikāla satura plašuma un pieaicināto docētāju skaita ziņā. Proporcija ir viens JDS dalībnieks pret diviem mācībspēkiem.”

Taču tikpat svarīgi, kā labi sagatavota teorētiskā programma, ir tās realizācija dzīvē.
“Uz pirmajām Jauno docētāju skolas nodarbībām nācu ar nelielu skepsi – domāju, nosēdinās mūs, pieaugušus cilvēkus, solos un mācīs, kā pareizi dzīvot,”

ejot pa RSU pierastajām telpām, ar smaidu atminas Viktors

RSU_Medicina_Hres-49_c

Tomēr process ir pārspējis vispārdrošākās cerības:

“Programma mācīja sadarboties ar studentu, kļūt par topošā speciālista ceļabiedru. Kā docētājs ar gluži pieklājīgu stāžu es daudz ko no apgūstamajām prasmēm jau biju intuitīvi nojautis un izmantojis auditorijā iepriekš, tomēr lekcijas palīdzēja izprast zinātnisko pamatojumu, saskatīt kopsakarības.”

JDS nav radusies tukšā vietā, tās darbība un vērtības atspoguļojas Pedagoģiskās izaugsmes centra vīzijā par studentcentrētu izglītības pieeju un koleģiālu sadarbību kopīgo mērķu sasniegšanā.

“Mums – kā docētājiem, tā studējošajiem – ir svarīgs kognitīvi izaicinošs studiju process, kurā ir iespēja aktīvi līdzdarboties, eksperimentēt un gūt gan teorētiski pamatotas zināšanas, gan darba tirgū nozīmīgas un aktuālas prasmes,” stāsta Raimonds.

Lai arī Viktors ne medicīnā, ne docētāja ampluā nav pirmo dienu ar pīpi uz jumta, vienmēr ir vērtīgi ieraudzīt plašāku kontekstu:

“Nodarbības Jauno docētāju skolā ļāva ieskatīties arī citu jomu docētāju ikdienā un secināt, ka risināmie jautājumi mums visiem ir līdzīgi.”

Piemēram?

“Nu, piemēram, kaut vai tāda banāla lieta kā špikošana. Ja students uzskatīs, ka tēma nav vajadzīga vai pārbaudes forma – nepieņemama, viņš atradīs veidu, kā šķērsli apiet. Un, pirms kļūt par policistu, docētāja ziņā ir pārliecināties, vai izdarīts viss iespējamais, lai topošais kolēģis izprastu satura nozīmību,” pārliecināts ir Viktors.

RSU ir pārliecināta, ka ir vērts strādāt un ieguldīties docētāju kompetences stiprināšanā, jo tai ir vistiešākā ietekme uz  studiju kvalitātes pilnveidi. 

“Jauno docētāju skolas tiešais ieguvējs ir katrs dalībnieks, kurš ir piekritis izaicinājumam sešu mēnešu garumā pilnveidot savu kompetenci vadīt mācīšanas un mācīšanās procesu. Taču galvenais ieguvējs ir katrs RSU studējošais, kuram ir iespēja kopīgi mācīties ar augsti motivētiem docētājiem, kas lielu darbu iegulda gan savā profesionālajā pilnveidē, gan studiju procesa inovēšanā,” teic Raimonds.