loader

redzitālāk

Šī ir vietne, kura vēsta par Eiropas Savienības fondu ieguldījumiem Latvijas izglītībā, programmu nozīmi un ietekmi Latvijas sabiedrības, cilvēkkapitāla un ekonomikas attīstībā. Par zināšanu un vērtību bagātu sabiedrību!

Darbs profesijā – praktisks atbalsts zināšanu apguvei

Matemātiku var labi iemācīties uz papīra, sēžot skolas solā un apgūstot arvien sarežģītākas formulas un teorēmas. Taču praktisku darbu ar dažādām iekārtām un aprīkojumu var iemācīties tikai praksē, tikai darot. To labi zina Raivis Ekšteins, uzņēmumu Inrex un InserIT līdzīpašnieks. Savulaik Raivis pats ir beidzis Liepājas Valsts tehnikumu, savukārt tagad iesaistījies mācību procesā jau kā Darba vidē balstītu mācību sertificēts vadītājs. Vienlaikus viņš nodrošina arī prakses vietas tehnikuma audzēkņiem savos uzņēmumos.

Liepājas Valsts tehnikums savulaik ielika labu pamatu dzīvei – un rosina pilnveidoties vēl joprojām, četrpadsmit gadu pēc absolvēšanas. Papildu motivāciju deva darbs tehnikuma eksāmenu komisijā, un, kad aktuālas kļuva darba vidē balstītas mācības, apguvu pedagoģiskās iemaņas, lai varētu vadīt praktiskās nodarbības. Interesanti, ka daudz guvu arī kā uzņēmējs un cilvēks,

ar savu pieredzi dalās Raivis.

raivis-eksteins-LVT

Savukārt Tomass Antonovičs, Liepājas Valsts tehnikuma 4.kursa audzēknis, iespējams, iet Raivja pēdās – paralēli teorētiskajām mācībām tehnikumā praktiskās darba iemaņas viņš ir apguvis Raivja Ekšteina uzņēmumos, tagad turpat arī strādā pastāvīgi.

tomass-antonovics-LVT

Savu pirmo datoru es reanimēju kādā trešajā vai ceturtajā klasītē, kad kopā ar draugu viņa šķūnītī atradām vecu, noputējušu informātikas dinozauru. Kad tas sāka darboties, āķis bija lūpā – un nav atlaidis vēl šodien. Arī tehnikumā viss padevies gana labi – par to liecina SkillsLatvia izcīnītā otrā vieta,

tā par savu ceļu uz profesijas izvēli un darbošanos IT jomā stāsta Tomass.

Liepājas Valsts tehnikums ir viens no labajiem piemēriem Latvijā, kur veiksmīgi ieviests darba vidē balstītu mācību modelis. Tehnikumā veikta nozīmīga modernizācija, ieguldot Eiropas Savienības un valsts budžeta investīcijas, uzlabojot mācību vidi, tehnoloģijas, aprīkojumu un saturu – kopējais ieguldījumu apjoms laikā kopš 2007. gada ir 20,75 miljoni eiro.

Liepājā ir attīstītas mehatronikas un informācijas komunikācijas tehnoloģiju mācību jomas un izveidota laba sadarbība ar darba devējiem. Audzēkņiem tas dod praktiskā darba pieredzi, savukārt uzņēmējiem – iespējas izaudzināt sev jaunu, spējīgu darbinieku paaudzi.

Iesaistīšanās darba vidē balstītu mācību procesā ir padarījusi atvērtāku mūsu uzņēmumu kopumā, nostiprinājusi apziņu, ka tehnikumam ir vajadzīgs uzņēmējs un uzņēmējam – tehnikums. Ieguvumi personāla ziņā ir nenovērtējami – šobrīd ar lielām cerībām sekojam tam, kā aug Tomass,

stāsta Raivis.

Manuprāt, ļoti būtiski ir uzticēt jaunajiem gana komplicētus uzdevumus, kas prasa precizitāti un atbildības sajūtu. Piemēram, vēl nesen optikas metināšanai izmantojām ārpakalpojumu, tagad esam apguvuši to paši – un ierādām arī tiem, kas nāk pie mums praksē.

Tehnikums ieliek labu teorētisko pamatu, tomēr esmu pārliecinājies, ka pieredze rodas darot. Un darot daudz. Tikai strādājot pie pasūtījumiem, tu sāc redzēt visu laukumu. Ne tikai vadus un dzelžus, bet arī klienta ērtības, iespēju visu pārvaldīt attālināti – tas mums ir īpaši svarīgi, jo INREX ir klienti arī Rīgā, Daugavpilī, Balvos.

stāsta Tomass.

Darba vidē balstītajās mācībās vērtīgākais ir tas, ka saskaries ar cilvēkiem, kuri jau ir profesionāļi – un tas palīdz par profesionāli ātrāk kļūt arī pašam,” 

noslēgumā saka Tomass, un skats, kā viņi abi ar Raivi – pleca pie pleca – dodas atpakaļ uz uzņēmumu, nerada šaubas par šo vārdu patiesumu.